Om Jeanette Steen

Jag har sedan min grundutbildning till leg. fysioterapeut, examen -93 Göteborgs Universitet, varit intresserad av mental och kroppslig hälsa. Jag har därför genom åren vidareutbildat mig inom psykosomatik och psykologi.

Jag har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. Jag har utbildat mig i ACT (se tidigare beskrivning) vid Uppsala universitet. Andra utbildningar är Integrativ Psykosomatisk Medicin (IPM), Psykomotorisk Fysioterapi med affektteori (Karolinska Institutet).

Jag har under senaste två åren utbildat mig i Integrativ Fysioterapi (se tidigare beskrivning), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) steg 1 samt Mindfulness Self Compassion (MSC) steg 1, vilket jag integrerat i min praktik.

Jag utövar yoga sedan 90-talet och är medicinsk yoga instruktör. 

Jag går i kontinuerlig handledning och deltar aktivt i nätverk med andra fysioterapeut som arbetar med psykiskhälsa.

Tidigare har jag arbetat inom psykiatrin på Capio Lundby psykiatrimottagning samt inom privat- och primärvård i Sverige och USA.

Jeanette Steen

Klara Fysioterapi/Moveri

Järntorgsgatan 12-14, vån 5

413 01 Göteborg

Tel: 0709–49 23 49

Email: jeanette.steen44@gmail.com

www.klarafysio.se

Share This