Jag har sedan min grundutbildning till leg. fysioterapeut, examen -93 Göteborgs Universitet, varit intresserad av mental och kroppslig hälsa. Jag har därför genom åren vidareutbildat mig inom psykosomatik (funktionella besvär), psykologi och stressreglering.

Jag har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (en steg utbildning om 5 nivåer till terapeutisk kompetens). Jag har vidareutbildat mig i ACT (se tidigare beskrivning) vid Uppsala universitet. Andra utbildningar är Integrativ Psykosomatisk Medicin (IPM), Psykomotorisk Fysioterapi med affektteori (Karolinska Institutet).

Vidare har jag kurser inom Body Regulation Therapy (BRT) (se tidigare beskrivning), Mindfulness-Based-Stress Reduction (MBSR) steg 1 samt Mindfulness Self Compassion (MSC) steg 1, vilket jag har integrerat i min praktik.

De senaste utbildningarna är uppgradering av Kandidatexamen, Autonom och emotionell reglering samt Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv, alla på Karolinska Institutet (KI).

Jag utövar yoga sedan 90-talet och är Mediyoga instruktör.

Jag går kontinuerligt i handledning och deltar aktivt samt vidareutvecklar våra metoder i nätverk tillsammans med andra fysioterapeuter som arbetar med psykisk hälsa.

Tidigare har jag arbetat inom psykiatrin på Capio Lundby psykiatrimottagning samt inom privat- och primärvård i Sverige och USA.

Jeanette Steen

Klara Fysioterapi/Moveri

Järntorgsgatan 12-14, vån 5

413 01 Göteborg

Tel: 0709–49 23 49

Email: jeanette.steen44@gmail.com

www.klarafysio.se

Share This