Hur går det till?

Tillsammans med mig som är leg. fysioterapeut med terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom, undersöker vi hur ohälsan tar sig uttryck i kroppen. Jag tittar på hur funktionell hållningen är, avspänningsförmågan, andningsmedvetenheten och medvetande närvaroförmågan. Vi undersöker hur detta stämmer överens med din inre upplevelse.

Därefter börjar arbetet med att öka självregleringsförmågan. Detta gör vi genom att söka kontakt med trygghets- och omsorgssystemet i kroppen. Med ökad kontakt i kroppen är det lättare att reglera känslor, märka inre behov och se hur du lever enligt dina värderingar.

Vi träffas individuellt och/eller i grupp mellan 5-15 tillfällen eller vad du behöver. Du får hjälp av mig med individuell guidning.

Effektiviteten i behandlingen ökar om du övar mellan behandlingstillfällena och integrerar det du lärt dig i vardagen.

Vad kan behandlas?

• Stressrelaterade problem

• Olika ångestproblem

• Olika typer av depression

• Besvär med muskelspänningar

• Problem med självkänsla

• Sömnsvårigheter

• Fysisk inaktivitet

• Smärtproblematik

Metoder jag använder mig av:

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en vetenskapligt förankrad behandlingsmetod.

Metoden kan beskrivas som en Identitetstärkande terapi.

Genom att öva Basal Kroppskännedom ökar du din självregleringsförmåga. Detta genom att öka kontakten med kroppens resurser.

Genom funktionell hållning skapas förutsättningar för ökad kontakt med kroppens omsorg- och trygghetssystem. Detta lugnar andningen och ökar medveten närvaro. Andningsmedvetenhet hjälper oss att reglera känslor. Medveten närvaro hjälper oss att få perspektiv till känslor och tankar. Det blir då lättare att förstå och lyssna till vilka behov vi har och hur vi kan leva enligt våra värderingar.

Aktuell forskning: www.ibk.nu

Acceptance and Commitment therapy

Jag använder också verktyg från Acceptance and Commitment therapy. (ACT), en modern form av beteendeanalys.

Blickfånget för behandlingen är hur personen vill leva sitt liv, hur denne lever idag samt relationen mellan personen och dess inre upplevelser.

Målet i ACT är att öka den psykiska flexibiliteten och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt i riktning mot de egna personliga värderingarna.

För aktuell forskning, läs mer på Svenska psykologiinstitutets webbplats.

Body Regulation Therapy (BRT)

Samlingsnamn för vidareutveckling av Basal Kroppskännedom integrerat med kunskap om stressystemets hierarkiska uppbyggnad (polyvagala teorin), utvecklingspsykologi, anknytningsteori (hur vårt nervsystem och förmåga att reglera känslor och stress påverkats av våra tidiga nära viktiga relationer), skamhantering via self compassion fokuserad terapi (CFT) samt autonom- och emotionell reglering.

Övriga metoder

Medicinsyoga; Mediyoga instruktör, se mer på mediyoga.se
Mindfulness Baserad Stress Reduction (MBSR)
Mindfulness Self Compassion (MSC), se mer på cfms.se

Klara Fysioterapi/Moveri

Järntorgsgatan 12-14, vån 5

413 01 Göteborg

Tel: 0709–49 23 49

Email: jeanette.steen44@gmail.com

www.klarafysio.se

Share This