Hur lever du ditt liv?

Ibland upplever vi obalans i livet som kan ta sig uttryck i smärta, spända muskler, oro, trötthet och nedstämdhet. Det känns som om vi tappat bort livsglädje och livskvalitet.

Vägarna till välmående är många och individuella.
Ökad kroppskännedom och självmedvetenhet är en väg.

Genom att öva dig i att lyssna och respektera kroppens signaler kan du också öka kontakten med dina känslor och medvetandegöra styrande tankar. Med hjälp av medveten närvaro kan du komma i kontakt med dina inre behov. Då kan du välja om du ska acceptera eller förändra ett beteende.

Du har möjlighet att utvecklas i den riktning du önskar och bli mer sann mot dig själv.

Jeanette Steen

Klara Fysioterapi/Moveri

Järntorgsgatan 12-14, vån 5

413 01 Göteborg

Tel: 0709–49 23 49

Email: jeanette.steen44@gmail.com

www.klarafysio.se

Share This