Om Jeanette Steen

Jag har sedan min grundutbildning till leg.fysioterapeut (tidigare sjukgymnast) med examen -93 varit intresserad av mental hälsa. Därför har jag under åren vidareutbildat mig inom området.

Jag har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. Jag har utbildat mig i ACT via Uppsala universitet. Andra utbildningar är i Integrativ psykosomatisk medicin (IPM), psykomotorisk fysioterapi (Karolinska institutet).

Just nu håller jag på med en 3-årig vidareutbildning i Integrativ Fysioterapi (se tidigare beskrivning). Jag utövar yoga sedan 90-talet och är medicinsk yogainstruktör.

Tidigare har jag arbetat inom psykiatriteam på Capio Lundby psykiatrimottagning samt inom privat- och primärvård runt i Sverige och i USA.

Jeanette Steen

Klara Fysioterapi, Järntorgsgatan 12-14 5tr, 413 01 Göteborg

0709-49 23 49 | info@klarafysio.se | www.klarafysio.se

Share This