Hur går det till?

Tillsammans med mig som är leg. fysioterapeut görs beteendeanalys och kroppsundersökning där jag bland annat tittar på hållningsbalans, andningsmedvetenhet, avspänningsförmåga och medveten närvaro. Vi undersöker hur detta stämmer överens med din inre upplevelse.

Vi försöker sedan med hjälp av resultaten hitta riktning utifrån dina värderingar om hur du vill leva ditt liv. Vi träffas individuellt och/eller i grupp mellan 5-15 tillfällen eller vad du behöver. Du får hjälp av mig med individuell guidning.

Effektiviteten i behandlingen ökar om du övar mellan behandlingstillfällena och integrerar det du har lärt dig i vardagen.

Vad kan behandlas?

• Stressrelaterade problem

• Olika ångestproblem

• Olika typer av depression

• Besvär med muskelspänningar

• Problem med självkänsla

• Sömnsvårigheter

• Fysisk inaktivitet

Metoder jag använder mig av:

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en vetenskapligt förankrad behandlingsmetod. Det kan beskrivas som ett rörelsesystem med psykoterapeutiska effekter.

När du övar Basal Kroppskännedom övar du både den kroppsliga såväl som den mentala aspekten av dig själv. Metoden består av enkla rörelser som är väl anpassade till människans anatomi och rörelsemönster. Övandet riktar sig mot att hitta balanserad hållning, öka andningsmedvetenhet och mental närvaro.

Syftet är att återställa, bibehålla eller förbättra en god hälsa. Du stimulerar egna resurser och möjligheter att påverka din hälsa, kreativitet och att göra egna val i livet.

För aktuell forskning, läs mer på Institutet för Basal Kroppskännedoms webbplats.

Acceptens och Commitment Therapi

Jag använder också verktyg från Acceptance och Commitment Therapi. (ACT), en modern form av beteendeanalys.

Blickfånget för behandlingen är hur personen vill leva sitt liv, hur denne lever idag samt relationen mellan personen och dess inre upplevelser.

Målet i ACT är att öka den psykiska flexibiliteten och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt i riktning mot de egna personliga värderingarna.

För aktuell forskning, läs mer på Svenska psykologiinstitutets webbplats.

Integrativ Fysioterapi

Jag fördjupar mig i Basal Kroppskännedom integrerat med Polyvagala teorier (kamp, flykt, säkerhetsbeteende), Mentalisering (förmåga att se sig själv utifrån och andra inifrån), Schematerapi (hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld kopplat till vår samlade erfarenhet) och Compassion fokuserad terapi (Öva sig på ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra).

Medicinsk yoga

Mediyoga instruktör, se mer på mediyoga.se.

Klara Fysioterapi, Järntorgsgatan 12-14 5tr, 413 01 Göteborg

0709-49 23 49 | info@klarafysio.se | www.klarafysio.se

Share This