Hur lever du ditt liv?

Ibland kan vi uppleva obalans i livet som kan ta sig i uttryck på olika sätt så som smärta, oro, trötthet, spända muskler och nedstämdhet. Det känns som om vi tappat bort livsglädje och livskvalitet.

Vägarna till välmående är många och individuella. Ökad självmedvetandet och kroppskännedom är en väg.

Genom att öva dig i att lyssna och respektera kroppens signaler kan du också öka din i kontakt med dina känslor, medvetande göra styrande tankar och på så sätt veta när du ska acceptera eller förändra ett beteende.

Du kan då utvecklas i den riktning du önskar och bli mer sann mot dig själv.

Jeanette Steen

Klara Fysioterapi, Järntorgsgatan 12-14 5tr, 413 01 Göteborg

0709-49 23 49 | info@klarafysio.se | www.klarafysio.se

Share This